Złote Godło Jakości dla UM Mysłowice

fot. UM Mysłowice

Złote Godło Jakości za dynamiczny rozwój systemu zarządzania jakością odebrał z rąk przedstawiciela redakcji Forum Biznesu prezydent Edward Lasok. To najwyższe odznaczenie w kategorii „Samorząd” potwierdzające ogromne zmiany, jakie wprowadzono w Urzędzie Miasta Mysłowice.

Organizatorem VII edycji programu Najwyższa Jakość Quality International było Forum Biznesu. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest promocja w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością.

Urząd Miasta Mysłowice po raz drugi od momentu wdrożenia systemu zarządzania jakością wziął udział w tego rodzaju konkursie. Organizowany był on w trzech kategoriach – „Usługodawcy”, „Producenci” i „Samorząd”. Efektem złożenia swojej kandydatury jest otrzymanie najwyższego odznaczenia w tej kategorii – Złotego Godła Quality International.

System zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Mysłowice rozwija się w dobrym kierunku, efektem pracy jest przede wszystkim polepszenie jakości pracy urzędnika, tym samym świadczonych usług, a także silny rozwój administracji doskonalącej samą instytucję poprzez przyspieszenie i ułatwienie kontaktu mieszkańców z urzędnikami.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze