Otwarto Zintegrowane Centrum Ratownicze

Wczorajszego popołudnia odbyło się uroczyste otwarcie Zintegrowanego Centrum Ratowniczego. Od tej pory zgromadzone w jednym miejscu, przy komendzie straży pożarnej (ul. Strażacka 7), straż pożarna właśnie, pogotowie i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach będą współdziałać, aby reagowanie na sytuacje wymagające interwencji tych jednostek było jeszcze sprawniejsze.

Pomysłodawcą połączenia jednostek był Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach – Krystyn Bebło.

W otwarciu centrum udział wzięli prezydent Edward Lasok, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jeremi Szczygłowski, Komendant Straży Miejskiej Ginter Płaza, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Dariusz Półtorak oraz Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Wojciech Miciński.

Usprawniony system reagowania i wspólna siedziba służb mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście. Strażacy, ratownicy medyczni i pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego pracując wspólnie, pod jednym dachem mają ze sobą bezpośredni kontakt i mogą wymieniać się doświadczeniami oraz brać udział we wspólnych szkoleniach i wspólnie koordynować akcje, nie wchodząc sobie nawzajem w drogę.

Więcej na ten temat przeczytać będzie można w piątek w najnowszym numerze „Gazety Mysłowickiej”.

Komentarze