Komunikat w sprawie rewolucji śmieciowej

fot. ARAmedia

W związku z planowanymi zmianami w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miasta Mysłowice informuje, że na dzień dzisiejszy wszystkie podane do publicznej wiadomości informacje o sposobie wynajmu pojemników na śmieci staną się nieaktualne.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym to właściciel jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Jednak ze względu na wysokie koszty zakupu takich pojemników rada miejska podjęła uchwałę o usługach dodatkowych, w ramach których możliwa byłaby dzierżawa pojemnika od gminy.

Obecnie do opłaty podstawowej nie można wliczyć dzierżawy pojemnika. Nowelizacja ustawy z 25 stycznia br. (jeszcze nie weszła w życie) daje natomiast możliwość podjęcia uchwały w sprawie ujęcia stawki wynajmu pojemnika w opłacie podstawowej.

Ostateczna decyzja podjęta zostanie po wejściu w życie ustawy. Urząd miasta zapewnia, że mieszkańcy nie pozostaną sami z problemem wyposażenia nieruchomości w pojemnik.

Komentarze