Mapa wypadków drogowych już działa

fot. orsip.pl

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego opracował mapę tragicznych wypadków drogowych za lata 2012-2015. Pod uwagę wzięte zostały zdarzenia z udziałem pieszych, w których ponieśli oni śmierć lub doznali ciężkich obrażeń ciała.

Interaktywna mapa dostępna jest w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej – oficjalnym geoportalu województwa śląskiego. Projekt zrealizowano w ramach „Wojewódzkiego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015-2016”.

W okresie od 2004 do 2014 r. na drogach województwa śląskiego odnotowano 20 979 wypadków drogowych z udziałem pieszych, co stanowi 34,4% ogółu wszystkich 61 055 wypadków drogowych. W zdarzeniach z udziałem pieszych zginęło 1 818 osób, czyli 42,5% ogólnej liczby zabitych – 4 275 – w wypadkach drogowych. 20 654 osoby zostały ranne, co daje 27,4% ogólnej liczby rannych w wypadkach.

Jak wynika z tych statystyk, problematyka bezpieczeństwa pieszych jest poważnym wyzwaniem dla śląskich policjantów. Dążąc do poprawy sytuacji, konieczne jest między innymi wyznaczenie miejsc niebezpiecznych, które po ich lokalizacji na interaktywnej mapie posłużą podejmowaniu odpowiednich działań. Prezentowana mapa jest doskonałym narzędziem, którym mogą posługiwać się nie tylko mieszkańcy województwa zainteresowani stanem bezpieczeństwa pieszych, ale i zarządcy dróg zobligowani do dbałości o infrastrukturę drogową.

Mapa przedstawia lokalizację ponad 1 750 wypadków z udziałem pieszych w województwie śląskim w latach 2012-2015. Dla każdego wypadku można wyświetlić datę i godzinę zdarzenia oraz jego dokładne umiejscowienie. ORSIP umożliwia również wyszukiwanie zdarzeń drogowych w specjalnym formularzu na podstawie takich kryteriów, jak: data, nazwa gminy i powiatu, numer drogi, położenie itp. Na mapie wyznaczono także bufory – od 20 do 300 m – pokazujące miejsca niebezpieczne, w których wydarzyła się większa liczba wypadków. Stworzono też mapę pokazującą ilość wypadków, które wystąpiły na terenie danej gminie.

Mapa wypadków jest ciągle rozwijana i będzie uzupełniana nowymi danymi oraz poszerzana o nowe funkcjonalności.

Nadesłano przez: KMP Mysłowice
Komentarze