Trwa nabór wniosków o stypendia szkolne

Jeszcze tylko tydzień można ubiegać się o stypendium na rok szkolny 2018/2019. Mogą je otrzymać dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Przeczytajcie koniecznie, jakie wymogi trzeba spełniać i gdzie oddać wniosek.

Poprawnie wypełniony wniosek oraz wymagane dokumenty należy do 15 września złożyć w biurze podawczym urzędu miasta. Żeby starać się o grant, rodzina musi mieszkać w Mysłowicach, a dochód na jednego członka nie może przekraczać kwoty 514 zł netto. Jeżeli w rodzinie jest kilkoro uczących się dzieci, wystarczy wypełnić tylko jeden wniosek. Pełnoletni uczeń składa podanie sam na siebie.

Jak obliczyć nieprzekraczalną kwotę? – Wnioskodawca sumuje świadczenia rodzinne na wszystkie dzieci (poza kwotą przyznaną z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego, kwotą za urodzenie dziecka oraz kwotą z programu „500+”). Łączny dochód gospodarstwa domowego rozumie się jako sumę dochodów uzyskanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, a średni dochód obliczamy, dzieląc łączny dochód przez ilość członków rodziny – wyjaśnia Joanna Frysztacka, rzecznik prasowy magistratu.

Zwrot poniesionych kosztów nastąpi po ich udokumentowaniu, dlatego ważne jest, aby posiadać fakturę z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. W dodatku zakupione rzeczy muszą posiadać adnotację „Szkolne” lub sprzedawca musi potwierdzić to na odwrocie rachunku. Może to również zrobić szkoła.

Wniosek, a także spis dokumentów i przykładowych wydatków, znajdziecie na stronie urzędu.

Komentarze