Zaprezentuj swoją firmę podczas „Spotkań z biznesem”

Na zbliżającym się „Spotkaniu z biznesem”, które odbędzie się 8 czerwca w Szybie Bończyk, po raz pierwszy mysłowiccy przedsiębiorcy zaprezentują swoje firmy. Nowa formuła spotkań zakłada cykliczne pokazy przedsiębiorstw z Mysłowic, wystarczy zgłosić chęć udziału w urzędzie miasta. Terminy kolejnych spotkań zaplanowano na 14 września, 9 listopada i 14 grudnia.

Aby wziąć udział w spotkaniu i zaprezentować swoją firmę szerokiemu gronu osób związanych z biznesem, należy przesłać zgłoszenie z propozycją prezentacji do kancelarii prezydenta na adres kancelaria@myslowice.pl. Ponadto na adres ten można na bieżąco zgłaszać swoje pomysły tematów kolejnych spotkań, które odbywać się będą w Szybie Bończyk.

„Spotkania z biznesem” są regularnie organizowane przez urząd miasta od 2015 r. i cieszą dużym zainteresowaniem. Poruszana jest na nich bardzo różnorodna tematyka oraz zapraszani są eksperci z wielu dziedzin związanych z biznesem. Cennym czynnikiem dodanym spotkań jest niewątpliwie możliwość wymiany kontaktów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Nadesłano: UM




Komentarze