Ankieta: jak spędzasz wolny czas w mieście?

fot. Pixabay

Do 6 lutego każdy mysłowiczanin może wziąć udział w badaniu ankietowym, które da odpowiedź, jak mieszkańcy lubią spędzać wolny czas, a także czy miejska oferta kulturalna jest wystarczająca. Ankieta jest częścią prac zespołu ds. strategii kultury działającego w urzędzie miasta.

Zespół ds. strategii kultury powołany został w październiku, a jego zadaniem jest zebranie niezbędnych danych, kompleksowe opracowanie i stworzenie dokumentów tworzących strategię rozwoju kultury w Mysłowicach. Określą one plany i cele do zrealizowania przez działające na terenie naszego miasta instytucje kultury i będą punktem odniesienia dla podejmowanych przez dyrektorów placówek decyzji.

Po czterech spotkaniach członkowie zespołu dokonali diagnozy obecnej sytuacji w obszarze miejskiej kultury i rozpoczęli prace nad analizą SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia). Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badania ankietowego, które da odpowiedź, w jaki sposób mysłowiczanie lubią spędzać czas wolny, czy oferta kulturalna miasta jest wystarczająca i skąd mieszkańcy czerpią informacje o miejskich wydarzeniach.

Wyniki badania ankietowego przedstawione zostaną 13 lutego na kolejnym spotkaniu zespołu ds. strategii kultury, które odbędzie się w formie debaty. Wezmą w niej udział liczni zaproszeni goście, w tym dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast.

Prace nad strategią kultury zakończą się w czerwcu tego roku, a z końcem sierpnia projekt uchwały trafi pod obrady rady miasta.

Ankietę wypełnicie tutaj.

Nadesłano przez: UM
Komentarze