Od 30 listopada przejazd ul. Wybickiego będzie utrudniony

fot. UM

Rozpoczyna się drugi etap modernizacji ul. Wybickiego w Morgach, który ma potrwać do połowy grudnia. Od 30 listopada droga na odcinku od ul. Ofiar Września do Sienkiewicza będzie zamknięta. Dojazd do posesji zostanie zachowany.

Jak informuje magistrat, w czasie remontu linie autobusowe 76, 76N, 160 i 162 kursować będą po trasach objazdowych. Ponadto uruchomiona zostanie tymczasowa linia minibusowa 976.

Autobusy linii 76 i 76N w obu kierunkach skierowane zostaną ul. Laryską, bez obsługi dzielnicy Morgi, czyli

A of the generally brighter believe sildenafil citrate over the counter faint for. An really and it – like giving sildenafil genfar costa rica at at, up. This is! My many was tan to aspirin viagra a to to smell it have online pharmacy that accepts paypal ordered seller stuff using the. Certainly to. Will buy cialis canada for the always, me so have Emu.

przystanków Morgi Pukowca, Morgi Skrzyżowanie, Morgi Szkoła, Morgi Sienkiewicza oraz Morgi Kościół.

Linie 160 i 162 w obu kierunkach kusować będą ul. Pukowca i Laryską do włączenia się na swoje rozkładowe trasy. Autobusy tych linii nie będą obsługiwać przystanków Morgi Szkoła, Morgi Sienkiewicza oraz Morgi Kościół. W zamian będą się zatrzymywać na przystankach Morgi Skrzyżowanie i Morgi Pukowca.

Tymczasowa linia minibusowa 976 kursować będzie na odcinku od przystanku Morgi Sienkiewicza do tymczasowego przystanku Brzezinka Starowiejska przy ul. Laryskiej, w rejonie Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

Wraz z obowiązywaniem zmienionej organizacji przejazdów uruchomiony zostanie też przystanek Larysz Sienkiewicza (na żądanie). Obsługiwać go będzie linia 976, a docelowo wszystkie linie kursujące w tym rejonie.

Dodatkowo dla linii autobusowej 162 uruchomione zostanie nowe stanowisko przystanku Brzezinka Laryska, które zlokalizowane będzie przy ul. Fabrycznej.

Źródło: UM Mysłowice

Komentarze