Wsparcie dla rodzin poszkodowanych górników

fot. UM Mysłowice

W związku z poniedziałkowym wypadkiem w kopalni Mysłowice-Wesoła prezydent miasta Edward Lasok przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia poszkodowanym oraz ich rodzinom niezbędną, fachową pomoc.

Obejmuje ona przede wszystkim całodobowe wsparcie psychologów, w tym również pomoc psychologiczną dla dzieci, pomoc finansową oraz każdą inną związaną z indywidualnymi potrzebami rodzin poszkodowanych. Dzieciom zapewniona została bezpłatna opieka przedszkolna oraz obiady w stołówkach szkolnych.

– Mysłowice są miastem górniczym, doniesienia o takich wypadkach zawsze mocno poruszają całą naszą lokalną społeczność. Jesteśmy zobowiązani pomóc rodzinom, które przeżywają wielką tragedię – mówi prezydent Edward Lasok.

Prezydent pozostaje również w stałym kontakcie z władzami kopalni Mysłowice-Wesoła, a wyznaczeni pracownicy urzędu monitorują bieg wydarzeń, pozostając na terenie kopalni.

Prezydent Edward Lasok przekazuje wyrazy wsparcia i życzy siły w walce o szybki powrót do zdrowia poszkodowanych górników. Jednocześnie nie traci wiary w szczęśliwe zakończenie akcji poszukiwawczej zaginionego górnika.

Ponadto Fundacja Rodzin Górniczych, związkowcy NSZZ „Solidarność” KWK Mysłowice oraz Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach proszą o wsparcie dla górników i ich rodzin. Podmioty te organizują zbiórkę pieniędzy. Środki finansowe nie przywrócą zdrowia poszkodowanym, mogą jednak ułatwić rehabilitację oraz powrót do normalnego życia.

Środki można wpłacać na konto Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach: bank PKO BO SA oddział Mysłowice, nr konta: 41 1020 2528 0000 0502 0132 3708 z dopiskiem „Mysłowice-Wesoła”.

Pomoc w leczeniu i rehabilitacji deklaruje również Fundacja Rodzin Górniczych. Jej statutowa działalność to materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

Numer konta fundacji: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611. Przelewy należy opatrzyć tytułem „Pomoc poszkodowanym w wypadku na KWK Mysłowice-Wesoła w dniu 06.10.2014r.”.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze