Ankieterzy zapytają o DTŚ

Od początku października do 1,5 tysiąca gospodarstw domowych w Mysłowicach zapukają ankieterzy, by zadać pytanie dotyczące sposobu i zasięgu wykonywanych podróży przez mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji zbiorowej. W sumie ankieterzy odwiedzą 12,5 tysiąca gospodarstw domowych w Zagłębiu, Jaworznie i Mysłowicach. Będą to najprawdopodobniej największe badania dotyczące komunikacji publicznej w Polsce.

Uzyskane wyniki będą podstawą do sporządzenia studium transportowego, dokumentacji i koncepcji technicznej dla realizacji Drogowej Trasy Średnicowej Katowice -Dąbrowa Górnicza. Badania, które potrwają do końca listopada, obejmą Będzin, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Mysłowice, Sławków, Sosnowiec i Wojkowice.

Ankieterzy przeprowadzający wywiady w gospodarstwach domowych będą wyposażeni w legitymacje identyfikacyjne, ważne jedynie z dowodem osobistym. Wykonanie badania pozwoli na opracowanie programów, które poprawią funkcjonowanie komunikacji w poszczególnych miastach jak i regionie, a także pozwolą na zoptymalizowanie systemu komunikacyjnego pod względem ruchowym i finansowym.

Ankiety będą przeprowadzone anonimowo bez zapisu jakichkolwiek danych osobowych i obejmą wszystkich domowników: od uczniów szkół ponadpodstawowych począwszy. Jak tłumaczy Jan Gregorowicz z firmy Inkom, która realizuje projekt na zlecenie miast, ankieterzy zapytają m.in. o sposób podróżowania, lokalizację początku i końca podróży, posiadanych środków transportu oraz o ocenę poszczególnych środków komunikacji zbiorowej.

Najważniejsze informacje o sposobie ankietowania:

  • ankiety będą przeprowadzane całkowicie anonimowo, bez jakiejkolwiek zapisu danych osobowych,
  • ankietowani będą wszyscy domownicy od uczniów szkół ponadpodstawowych począwszy,
  • wszyscy ankieterzy będą wyposażeni w indywidualne legitymacje – ważne z dowodem osobistym,
  • ankieterzy będą odwiedzać gospodarstwa domowe w następujących godzinach: wtorek-piątek w godz. 14-21, sobota – godz, 9-21,
  • ankieterzy będą przeprowadzali wywiady dotyczące sposobu wykonywania podróży w dniu poprzedzającym ankietowanie, a pytania dotyczyć będą m.in.: sposobu podróżowania (pieszo, samochodem osobowym, komunikacją zbiorową miejską, komunikacją zbiorową pozamiejską), lokalizacji początku i końca podróży, czasu wykonywanych podróży,
  • ponadto wywiad będzie dotyczył: posiadanych środków transportowych (samochody, rowery), oceny poszczególnych środków komunikacji zbiorowej, oczekiwań mieszkańców co do rozwoju systemu transportowego w ich mieście i regionie.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze