Ulica Bytomska zamknięta

fot. ARAmedia

W związku z pracami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji polegającymi na czyszczeniu i inspekcji sieci kanalizacji na ul. Bytomskiej, ulica ta na odcinku od skrzyżowania z ul. Starokościelną do skrzyżowania z ul. Świerczyny została wyłączona z ruchu kołowego.

Utrudnienia potrwają do 18 lipca.

Ponadto wprowadzone zostały trasy objazdowe dla linii autobusowych nr: 26, 106, 150, 219, 914, 788 i 995:

  • Linie autobusowe nr: 26, 106, 150, 219, 914 w kierunku Sosnowca i Katowic skierowane zostały ul. Towarową, Bytomską i Świerczyny do włączenia na swoją rozkładową. Przystanek autobusowy Mysłowice Komenda Policji został usytuowany przy ul. Towarowej w rejonie siedziby komendy, natomiast stanowisko przystanku Mysłowice Szpital usytuowane zostało przy ul. Świerczyny.
  • Linia autobusowa nr 788 w kierunku przystanku końcowego Mysłowice Bytomska skierowana została bezpośrednio ul. Katowicką i Bytomską. Linia nie  obsługuje przystanków Mysłowice Komenda Policji i Mysłowice Szpital. W zamian obsługuje przystanki zlokalizowane na wytyczonej drodze objazdowej: Mysłowice Katowicka i Mysłowice Kopalnia.
  • Linia autobusowa nr 995 w kierunku przystanku końcowego Mysłowice Towarowa skierowana została bezpośrednio ul. Katowicką i Bytomską. Linia nie  obsługuje przystanków Mysłowice Komenda Policji i Mysłowice Szpital. W zamian obsługuje przystanki zlokalizowane na wytyczonej drodze objazdowej: Mysłowice Katowicka i Mysłowice Kopalnia.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze