Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

fot. UM Mysłowice

Jak informuje urząd miasta, zakończyła się rekrutacja właściwa do mysłowickich przedszkoli. Ponieważ w niektórych placówkach pozostały jeszcze wolne miejsca, przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Odbędzie się ona według takich samych zasad jak poprzednia.

W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nie zostali wcześniej przyjęci do żadnego przedszkola – przy próbie wpisania numeru PESEL kandydata, którego status to „Przyjęty”, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta.

Rekrutacja odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

  • od 19 maja godz. 12 do 26 maja godz. 15 – rejestracja kandydatów w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola I wyboru
  • 6 czerwca godz. 9 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przedszkoli
  • od 6 czerwca godz. 9 do 12 czerwca godz. 15 – potwierdzanie woli w placówkach, do których kandydaci zostaną zakwalifikowani
  • 16 czerwca godz. 12 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wykaz placówek, w których będą jeszcze wolne miejsca, znajdzie się w zakładce „Wolne miejsca”, która zostanie udostępniona 19 maja o godz. 9. Wtedy też opublikowany zostanie komunikat opisujący sposób postępowania w czasie rekrutacji uzupełniającej zarówno dla całkowicie nowych kandydatów, jak i tych, którzy mają już konto w systemie.

Źródło: UM Mysłowice

Komentarze