2 czerwca rusza rekrutacja do żłobka

fot. ARAmedia

Zbliża się okres, kiedy rozpatrywane będą wnioski o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach. Dyrekcja żłobka informuje o przebiegu rekrutacji, która odbędzie się według harmonogramu.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dziecko zostało przyjęte do placówki, mogą od pierwszego maja pobierać wnioski rekrutacyjne. Są one dostępne w siedzibie placówki przy ulicy Reymonta 11 oraz na stronie www.zm.myslowice.bip.info.pl. Pod tym adresem można znaleźć także wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów, terminy ich składania oraz regulaminy, które obowiązują w żłobku.

Od 2 do 14 czerwca przyjmowane będą wnioski, do których należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Wnioski będą przyjmowane w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

W ciągu kolejnych pięciu dni od zakończenia składania wniosków nastąpi posiedzenie komisji rekrutacyjnej. Zebranie zakończy się stworzeniem protokołu z listą dzieci przyjętych na nowy rok żłobkowy. Oprócz tego zostanie stworzona lista rezerwowa oraz lista dzieci nieprzyjętych. Do ostatniej listy dołączony będzie termin, w którym rodzice będą mogli odwoływać się od decyzji komisji.

W siedem dni po podpisaniu protokołu z posiedzenia komisji zostaną wydane do publicznej wiadomości listy stworzone podczas zebrania. Będą one umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie żłobka. Informację można będzie także znaleźć na stronie internetowej.

Do siedmiu dni rodzice dzieci, które dostały się do placówki, muszą osobiście, mailowo bądź telefonicznie potwierdzić, że dziecko będzie uczęszczało do żłobka. Wtedy także zostanie ustalona data podpisania stosownej umowy.

Wszystkim rodzicom życzymy pomyślnej rekrutacji!

Komentarze