MOK odczaruje kolejne trzy podwórka!

fot. MOK

Mysłowicki Ośrodek Kultury zdecydował się na kontynuację programu „Odczarowane podwórka miasta Mysłowice”. 

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku chce objąć opieką trzy podwórka zagrożone wykluczeniem społecznym. Kilkumiesięczna twórcza praca edukacyjno-animacyjna rozwinie kreatywność mieszkańców i zmieni wizerunek podwórek, tworząc tym samym przestrzeń kulturową otwartą dla ludzi z zewnątrz.

Wykorzystując potencjał mieszkańców oraz ukryte piękno tych miejsc, MOK chce doprowadzić do przeistoczenia trzech zaniedbanych, brzydkich podwórek w podwórka odczarowane, które staną się kulturalną wizytówką miasta.

Obecnie placówka poszukuje miejsc bądź osób, które staną się fundamentem działań danej przestrzeni. Szuka ciekawych historii, legend, zdarzeń, ludzi mających ciekawe zdolności (kulinarne, manualne, werbalne), posiadających ciekawe kolekcje bądź zainteresowania.

W zawiązku z powyższym zwracamy się do was z gorącą prośbą o wskazanie takich miejsc bądź osób, na których Mysłowicki Ośrodek Kultury będzie bazować podczas realizacji kolejnych etapów projektu.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu „Odczarowanych podwórek”: Michał Skiba – wicedyrektor MOK, tel. (32) 222 66 70 wew.41, wicedyrektor@m-ok.pl.

Nadesłano przez: MOK
Komentarze