PSZOK – oddaj bezpłatnie odpady poremontowe

Plakat UM Mysłowice

PSZOK to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 roku, taki punkt musi prowadzić każda gmina. W Mysłowicach operatorem PSZOK jest Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

PSZOK jest miejscem, gdzie każdy mieszkaniec może przywieźć wszystkie te odpady komunalne, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości lub w sytuacji, gdy odpadów chcemy się pozbyć w innym terminie niż wynika to z harmonogramu. Odpady w PSZOK przyjmowane są bez opłaty.

Do PSZOK oprócz zwykłych śmieci (papier, plastik, szkło, metal, odpady zielone) oddawać można także odpady gabarytowe, elektrośmieci, przeterminowane leki oraz odpady budowlane, takie jak:

 • odpady betonu i gruzu betonowego,
 • odpady gruzu ceglanego,
 • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
 • drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.,
 • szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
 • tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne, wiaderka po materiałach budowlanych, itp.

Odpady są przyjmowane bezpłatnie tylko z tych nieruchomości, których właściciele złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku odpadów poremontowych limit roczny wynosi 300 kg na mieszkańca.

W celu weryfikacji limitu odpadów budowlanych przyjmowanych nieodpłatnie dla konkretnej nieruchomości (ilość osób podana w deklaracji x 300 kg/rok) osoba, która przywiozła odpady, ma obowiązek okazać dowód tożsamości z adresem zameldowania lub złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu w Mysłowicach z podaniem adresu, z którego odpady pochodzą.

Pamiętaj! Z firmą budowlaną czy remontową umowę podpisz tak, aby to ona była odpowiedzialna za odebranie i prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ul. Karola Miarki 38

tel.: 32 222 22 19 wew. 208

tel.: 694 760 663

Dni i godziny pracy:

 • każdy dzień roboczy od 6 – 22
 • w soboty od 8 – 14

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Karola Miarki 38

tel.: 32 222 22 19 wew. 208

tel.: 694 760 663

Dni i godziny pracy:

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 8 do 16
 • czwartek – od 8 do 18
 • każda druga sobota miesiąca – od 8 do 14

Źródło: UM Mysłowice

Komentarze