Ruszają konsultacje programu rewitalizacji społecznej

W najbliższą sobotę, 26 października, o godz. 9 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice (ul. Grunwaldzka 22) odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu rewitalizacji społecznej.

Urząd Miasta Mysłowice oraz Centrum Inicjatyw Społecznych zapraszają do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zaproszenie skierowane jest również do przedstawicieli rad osiedli, administracji lokalnej oraz lokalnego biznesu.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast przygotowującego dla miasta Mysłowice aktualizację miejskiego programu rewitalizacji. Organizatorzy spotkania liczą na przeprowadzenie podsumowania dotychczasowych prac zespołu planistycznego i zaprezentowanie Programu Rewitalizacji Społecznej. Organizacje pozarządowe będą miały możliwość przedyskutowania zaproponowanych rozwiązań i propozycji działań.

Spotkanie przeprowadzone będzie w ramach projektu „Aktywowani – edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze