Jest bezpiecznie

fot. foter.com

Jest bezpiecznie, także podczas spacerów po zmroku. Policja pracuje dobrze i jest skuteczna na co dzień. Takie wnioski wypływają z VI edycji Polskiego Badania Przestępczości, największego niezależnego badania opinii społecznej. 17 tysięcy osób powyżej 15 roku życia w styczniu 2013 roku oceniało stan bezpieczeństwa i pracę policjantów. Poczucie bezpieczeństwa obywateli należy do najważniejszych składowych ogólnego stanu bezpieczeństwa kraju. To poczucie jest bardzo wysokie – częściej niż w każdych trzech przypadkach na cztery (75,5 % respondentów) pytana osoba podkreśla, że nie boi się spacerować po zmroku w swojej okolicy. Jednocześnie 68 % Polaków dobrze ocenia pracę Policji i niemal tyle samo – 66,2 % – uważa działania Policji za skuteczne.

Pozostałe najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań społecznych to:

 • Częstotliwość widywania pieszych lub zmotoryzowanych patroli Policji utrzymuje się na zbliżonym poziomie do poprzednich edycji badań – 66,8 % respondentów przynajmniej raz w tygodniu spotyka patrol, w tym 40,5 % nawet kilka razy w tygodniu.
 • Najważniejszą dla obywatela kwestią związaną z pracą Policji jest szybkie przybycie policjantów na miejsce zdarzenia po wezwaniu. Jest to ważne dla co drugiego respondenta (dla 50 % ogółu).
 • Przyjeżdżający policjanci muszą w swoich działaniach być skuteczni – to bardzo ważne dla ponad jednej trzeciej badanych (dla 37,1 %).
 • Istotne dla 36,1 % respondentów jest, aby szybko dodzwonić się pod numery alarmowe.
 • Badani od Policji oczekują także obecności patroli w miejscu zamieszkania (to ważne dla 26,5 % osób), przyjmowania i nie bagatelizowania sygnałów o naruszeniu prawa (dla 20,1 %) oraz sprawnego i szybkiego prowadzenia postępowań, bez zbędnych formalności (dla 20,1 % badanych).

W stosunku do poprzedniej edycji nie zmienił się w znaczący sposób poziom strachu przed zagrożeniami i niebezpiecznymi zdarzeniami. 35,5 % badanych boi się włamań, 27,9 % brawurowych kierowców a 24,9 % obawia się napadów. Dla 23,2 % osób powodem do uczucia zagrożenia są bójki i pobicia, natomiast kradzieży boi się 22,5 % osób.

Respondentów pytano także o ocenę zaangażowania Policji i innych podmiotów na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa:

 • 80,9 % badanych dobrze ocenia zaangażowanie Straży Pożarnej w zapewnienie bezpieczeństwa, 75,2 % dobrze ocenia zaangażowanie Policji.
 • W przypadku ruchu drogowego zaangażowanie Policji dobrze ocenia 75,5 % wypowiadających się.
 • W zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych aż 77 % Polaków pozytywnie ocenia zaangażowanie Policji w tym zakresie.

Badania pokazały także, że według ponad połowy respondentów (51,5 %) wskazane jest organizowanie przez Policję debat społecznych dotyczących bezpieczeństwa. Zainteresowanie wypowiadających zwolenników debat dotyczy przede wszystkim :

 • Tematyki zagrożeń dla młodzieży – chce tego tematu 89,2 % popierających debaty
 • Przemocą w rodzinie – 88,2 %
 • Bezpieczeństwem osób starszych – 88,1 %
 • Tematyką wandalizmu – 86,4 %

Spośród zwolenników debat chęć uczestnictwa w nich wyraża 69,9 % badanych.

Źródło: Komenda Główna Policji

Nadesłano przez: KMP Mysłowice
Komentarze