Śmiało w Przyszłość z Powiatowym Urzędem Pracy

fot.sxc.hu

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach uzyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu ŚMIAŁO W PRZYSZŁOŚĆ.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 205 osób bezrobotnych (123 kobiet i 82 mężczyzn) do końca 2013 r. Podejmowane działania pozwolą przede wszystkim na zdobycie doświadczenia zawodowego, nowych kwalifikacji, rozwój przedsiębiorczości poprzez umożliwienie podjęcia samozatrudnienia oraz przygotują do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Dla wszystkich tych osób przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Staż dla 155 osób, w tym 103 kobiet;
 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 50 osób, w tym 20 kobiet (maksymalna kwota dotacji 20 000 zł);
 • Indywidualny Plan Działania dla wszystkich uczestników.

Niezbędne informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 32 223 26 06 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w pokoju nr 11.

Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco. Już w chwili obecnej można składać wnioski na staż, natomiast wnioski o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać od 10 do 20 każdego miesiąca 2013 r. (do wyczerpania limitu środków na 2013 r.) w godzinach od 8 do 13 w sekretariacie (pokój nr 1).

Uczestnikiem projektu może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna zarejestrowany w tut. urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem osób uznanych w myśl ustawy za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
 • bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.

Zgodnie z założeniami projektu połowa uczestników, czyli 103 osoby, w tym 62 kobiety, mają nie mieć ukończonego 30 roku życia.

Okres wdrażania projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013.

Źródło: PUP w Mysłowicach

Komentarze