Zmiana w zakresie świadczeń rodzinnych

fot. sxc.hu

Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł (wypłacane dotychczas w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) zastąpione zostało dodatkiem do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100,00 zł, który będzie przyznawany na okres styczeń – czerwiec 2013 r.

Prawo do wspomnianego dodatku jest ustalane z urzędu – nie wymaga składania wniosku; wszystkie osoby spełniające kryteria do przyznania przedmiotowego dodatku zostaną indywidualnie poinformowane o wszczęciu postępowania, wydaniu decyzji oraz terminie wypłaty.

Źródło: UM Mysłowice
Komentarze