Straż miejska rusza z akcją „Bezpieczne ferie 2013”

fot. sxc.hu

Patrol szkolny Straży Miejskiej w Mysłowicach rozpoczyna serię zajęć profilaktycznych w szkołach. Akcja „Bezpieczne ferie 2013” ma na celu przybliżenie najmłodszym zasad bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych. 

Każda jednostka edukacyjna czy ośrodek zainteresowany przeprowadzeniem u siebie spotkania ze strażnikami miejskimi może skontaktować się z nimi tutaj.

Ferie zimowe w naszym województwie trwać będą od 11 do 24 lutego. Jest zatem jeszcze trochę czasu, by przygotować dzieciaki do tego wypoczynku. Straż miejska uczula rodziców, by na zimowiska ich dzieci nie zabierały kosztownych przedmiotów i większych sum pieniędzy, na wypadek, gdyby miały paść ofiarą kradzieży. Przypomina też o zawiadamianiu policjantów o terminie odjazdu wycieczki, by autokar i jego kierowca zostali sprawdzeni, a dzieci mogły się bezpiecznie udać na zimowisko.

Przed wyjazdem dobrze również zwrócić dziecku uwagę na to, aby:

  • przestrzegało regulaminu zimowiska,
  • nie rozmawiało z osobami przypadkowo poznanymi i nie przyjmowało poczęstunku oferowanego przez osoby nieznajome,
  • nie oddalało się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
  • zachowało szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez drogę i nie bawiło się w pobliżu ulicy czy torowiska.

Jednocześnie SM przypomina, że gdy dziecko wyjeżdża na zimowisko, jego rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę, czy:

  • organizator wypoczynku posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu i czy zapewnia opiekę medyczną,
  • opiekunowie na zimowisku posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy,
  • w czasie przejazdu dzieci będą miały zapewnioną opiekę – na 15 dzieci powinien przypadać jeden opiekun,
  • firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób, dysponuje taborem zastępczym na wypadek awarii, jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1, pojazd wyznaczony do przewozu dzieci ma aktualne badania techniczne (autobus powyżej 15 miejsc-badania co pół roku), ubezpieczenie OC oraz inne (np. NW).
Komentarze