Możesz obniżyć rachunki za prąd. Trwa nabór deklaracji

fot. UM

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i chciałbyś płacić mniej za energię elektryczną, masz taką możliwość. Urząd miasta właśnie rozpoczął nabór deklaracji, dzięki którym będzie mógł starać się o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych. Spotkanie informacyjne w tej sprawie zaplanowane jest na czwartek 15 lutego o godz. 18 w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Laryskiej 5 w Brzezince.

Jak informuje zespół prasowy magistratu, aby urząd mógł opracować wspólny wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie prac z zakresu odnawialnych źródeł energii, niezbędne są deklaracje zainteresowanych mieszkańców miasta. Dzięki takiej inwestycji właściciel będzie mógł wytworzoną energię zużywać do bieżącego funkcjonowania, a nadwyżkę powstałą w okresie dużego nasłonecznienia oddawać do sieci i uzyskać upust w cenie energii. Wymagany wkład własny to tylko 15% wartości inwestycji powiększony o podatek VAT. Z możliwości udziału w projekcie wykluczone są budynki, w których prowadzona jest zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność rolnicza albo działalność agroturystyczna oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Regulamin oraz wzór ankiety, deklaracji, oświadczenia i projektu umowy dostępne są tutaj oraz w kancelarii ogólnej urzędu. Deklarację wraz z ankietą należy złożyć w kancelarii lub przesłać pocztą do 28 lutego, ale, uwaga, liczy się data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego.

Źródło: UM

Komentarze