Sesja RM: nowe strategie kultury i sportu przyjęte

fot. ARAmedia

Podczas sesji rady miasta 31 sierpnia radni przyjęli strategie kultury i sportu. Dokumenty te stanowić będą swego rodzaju drogowskaz dla dyrekcji placówek sportowych i kulturalnych miasta.

Prace nad obiema strategiami rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Comiesięczne otwarte spotkania zaowocowały opracowaniem szczegółowych dokumentów, w których zespół ujął szereg zadań do realizacji w ramach obszarów kultury i sportu. – Działania w obszarach kultury i sportu na szczeblu miejskim są bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańca, dlatego nie mogą być podejmowane chaotycznie. W tworzeniu strategii brali udział pracownicy jednostek, radni i urzędnicy, ale swój głos mieli również sami mysłowiczanie, zarówno podczas otwartych spotkań zespołu, jak i konsultacji społecznych. Jestem pewien, że te dokumenty przyczynią się do rozwoju obu dziedzin – mówi Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

I tak w przestrzeni kulturalnej w strategii zwraca się uwagę na stworzenie oferty kulturalnej dla każdej dzielnicy czy podniesienie jakości funkcjonowania bazy lokalowej mysłowickich instytucji kultury. Tutaj wymienia się m.in. przeprowadzenie remontów w filiach Mysłowickiego Ośrodka Kultury w dzielnicach Brzezinka, Janów, Morgi i głównej siedziby placówki. Ponadto w dokumencie znajduje się zapis o kontynuacji tworzenia oferty kulturalnej w oparciu o hasło „Mysłowice dobrze brzmiące”. Nie brakuje również rozwiązań, które będą miały wpływ na rozwój oferty kulturalnej czy na poszerzenie działań związanych z jej promocją.

Na rozwój sportu w dużej mierze ma jakość infrastruktury sportowej, dlatego oprócz modernizacji i utrzymania istniejących obiektów strategia zakłada budowę nowych, odpowiednich do zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców, takich jak stadion lekkoatletyczny, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią czy basen miejski. Kolejnym aspektem poruszonym w dokumencie jest systematyczny rozwój Zespołu Szkół Sportowych jako bazy do sportowego szkolenia młodych mysłowiczan. W strategii jest również mowa o poszerzeniu oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta poprzez m.in. współpracę z organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność z zakresu sportu. Tak jak w strategii kultury i tu nie zabrakło wskazówek dotyczących promocji sportu i zdrowego stylu życia.

Nadesłano: UM
Komentarze