Miasto po raz pierwszy dofinansowało likwidację azbestu

fot. UM

Demontaż, zbieranie i unieszkodliwienie azbestu w minionym roku po raz pierwszy dofinansowały Mysłowice. Z takiej możliwości skorzystali mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w maju 2016 r., a następnie podpisali umowę z magistratem. Miasto przeznaczyło na ten cel nieco ponad 4 tys. zł.

W maju wpłynęło do urzędu miasta 14 deklaracji mieszkańców, którzy chcieli zlikwidować azbest. Następnie pięć osób wyraziło chęć podpisania umowy w minionym roku. Szczegółowe warunki dofinansowania – terminy, wysokość dotacji, wymagania dotyczące wyboru wykonawcy, dokumenty potwierdzające wykonanie zadania – zostały określone w umowach indywidualnych. Podstawą udzielenia dotacji była Uchwała nr XXIII/363/16 z 30 czerwca 2016 r.

Inwestycje objęte dotacją to demontaż, zbieranie i unieszkodliwienie pokryć dachowych lub elewacji zarówno z budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych zawierających azbest oraz utylizacja azbestu znajdującego się na terenie nieruchomości.

Urząd Miasta Mysłowice na dofinansowanie likwidacji azbestu przeznaczył nieco ponad 4,1 tys. zł. Najwyższa kwota dotacji wynosiła 1 272 zł, czyli 100% kosztów poniesionych przez mieszkańca, a najmniejsza 528 zł, czyli 98% kosztów. W roku bieżącym na ten cel zabezpieczono 25 tys. zł. Niebawem poznamy termin naboru wniosków, które będą dostępne na www.myslowice.pl.

Nadesłano przez: UM
Komentarze