fot. itvm.pl

Podczas grudniowych sesji rady miasta radni uchwalają mysłowicki budżet na kolejny rok. 22 grudnia, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia, 18 głosami za i 3 przeciw zatwierdzili plan wydatków na 2017 r.

Dochody Mysłowic w przyszłym roku mają wynieść 336 038 384 zł, a wydatki 334 331 434 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 1 706 950 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych przez miasto pożyczek i obligacji.

Zdecydowanie najwięcej, bo prawie 109 mln zł, przeznaczone zostanie na oświatę. 56 mln zł będą kosztowały świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także żłobek, rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Sporą część przyszłorocznego budżetu pochłonie administracja publiczna – ponad 34 mln zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 22 mln zł. Ponad 20 mln zł będą nas kosztowały drogi. 17 mln zł przeznaczymy na pomoc społeczną, prawie 10 mln zł na bezpieczeństwo publiczne, podobną kwotę pochłonie obsługa długu publicznego. Ochrona zdrowia to koszt ponad 7 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydamy w przyszłym roku 6,5 mln zł.

W budżecie zabezpieczone są także środki m.in. na budowę nowej siedziby dla laryskiego przedszkola i szkoły, kolejne prace na terenie Parku Słupna czy termomodernizację budynku prokuratury i urzędu pracy, Przedszkola nr 15 i 16, domu dziecka oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy którym powstanie również nowe boisko. W przyszłym roku miasto planuje wyremontować m.in. ul. Długą, Orła Białego, Laryską, Janowską, 3 Maja, Partyzantów, Konopnickiej, Maków, Krokusów, Matejki, Żwirki i Wigury, Wałową, Okrzei, fragment ul. Ziętka oraz Dygasińskiego. Przed nami także modernizacja trasy tramwaju nr 14, a co za tym idzie dróg w centrum miasta oraz chodników i ulic pod projekt „Bike & ride”.

Prezydent Edward Lasok podczas sesji nazwał przyszłoroczny budżet bardzo ambitnym. Nieco inne zdanie mieli radni Tomasz Palka i Dariusz Wójtowicz, którzy zarzucali włodarzowi, że pogrąża nasze miasto, powiększając jego zadłużenie i nie czyniąc oszczędności. – Budżety 2014 i 2015 były niespójne i nielogiczne, ten jest taki sam. Budżet powinien dążyć do pobudzenia gospodarczego miasta, tymczasem ciągle rosną wydatki bieżące, a na inwestycje wydajemy za mało – mówił radny Palka.

W dalszej części posiedzenia radni zadecydowali, że rondo na ul. Katowickiej w sąsiedztwie Quick Parku będzie nosiło imię Światowych Dni Młodzieży 2016, by upamiętnić wizytę pielgrzymów z całego świata w naszym mieście.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię