Sesja RM: nowy klub radnych, dekomunizacja i zmiany w oświacie

fot. ARAmedia

W ubiegłym miesiącu mysłowiccy rajcy pochylili się nad kilkoma istotnymi dla miasta kwestiami. Wysłuchali też raportów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących jego działalności oraz realizacji programów wspierania rodziny, rozwoju pieczy zastępczej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za ubiegły rok. Wszystkie sprawozdania dostępne są na stronie www.myslowice.pl.

Jednymi z pierwszych i najważniejszych uchwał marcowej sesji rady miasta były te dotyczące edukacji. Radni już w styczniu zadecydowali, że Mysłowicom potrzebna jest reorganizacja placówek oświatowych, by ze względu na niż demograficzny zmniejszyć koszty ich utrzymania i zapobiec zamykaniu szkół. W związku z tym od września zamiast Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 3 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonować będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi zastąpi Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Brzęczkowicach, a Przedszkole nr 17 i Szkoła Podstawowa nr 17 stworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krasowach. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 4 połączą się w Zespół Szkół nr 1 w Brzezince.

Na początku kwietnia drogą konkursu wyłonione zostały dyrektorki nowych placówek oświatowych. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pokieruje Ewa Zając, Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Małgorzata Matyszczak, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 Gabriela Laufer, a Zespołem Szkół nr 1 Mariola Czypionka.

Ostatnia sesja przyniosła też dobre wiadomości dla tych mysłowiczan, którzy muszą się jeszcze pozbyć azbestu ze swoich domów czy budynków, którymi zarządzają. Miasto wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie udzielało dotacji na demontaż, zbieranie i unieszkodliwianie pokryć dachowych lub elewacji zarówno z budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych zawierających azbest oraz utylizację azbestu. – Aby ubiegać się o dotację, miasto w pierwszej kolejności zbierze od zainteresowanych mieszkańców deklaracje, na podstawie których złoży wspólny wniosek do WFOŚ. Decyzja o dofinansowaniu oraz wysokość dotacji będzie znana po weryfikacji wniosku przez WFOŚ. Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu właściciele posesji i zarządcy nieruchomości zawierających azbest są zobowiązani do jego usunięcia i unieszkodliwienia do 2032 r. – tłumaczy rzecznik magistratu Kamila Szal.

Podczas sesji radni PiS zgłosili wniosek o zmianę nazwy ul. Gwardii Ludowej zlokalizowanej na Słupnej na ul. rtm. Witolda Pileckiego. Projekt uchwały trafi pod obrady Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Finansów i po pozytywnym rozpatrzeniu wróci do rady miasta za miesiąc, choć do zmiany zapewne i tak dojdzie na mocy ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innych systemów totalitarnych, którą 1 kwietnia uchwalił Sejm RP. W jej myśl samorządy mają rok na zmianę wszelkich nazw istniejących w przestrzeni publicznej, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia czy daty symbolizujące komunizm. Mieszkańcy obecnej ul. Gwardii Ludowej nie muszą się jednak obawiać, bo mimo zmiany nazwy ulicy ich dowody osobiste będą ważne.

Na zakończenie obrad radna Dorota Konieczny-Simela poinformowała o ukonstytuowaniu się nowego klubu radnych Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców. W jego skład wchodzą Wiesław Tomanek – przewodniczący, Antoni Zazakowny oraz sama Konieczny-Simela. Oznacza to, że radę miejską tworzą obecnie cztery kluby – prócz nowo powstałego – najliczniejsze Mysłowickie Porozumienie Samorządowe, My to Mysłowice, Prawo i Sprawiedliwość oraz troje niezrzeszonych radnych.

Komentarze