Zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Nowe zasady i stawki

fot. foter.com

Na najbliższej sesji 22 grudnia radni rady miasta podejmą decyzję o wprowadzeniu nowych zasad odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz stawek za te usługi. Jeżeli projekt uchwały zostanie przyjęty, od lutego pojawi się nowy pojemnik w altanach śmietnikowych, zwiększona zostanie częstotliwość odbioru niektórych odpadów oraz powstanie drugi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystkie zmiany wiążą się także ze wzrostem stawki canada pharmacy colleges z 9 do 12 zł.

Nowy system gospodarowania odpadami funkcjonuje w Polsce od lipca 2013 r. To właśnie wtedy wszystkie miasta w kraju stanęły przed wyzwaniem zorganizowania sprawnego, taniego i efektywnego sposobu zarządzania śmieciami komunalnymi wytwarzanymi na ich obszarze. Przypomnijmy, że rezeptfrei viagra wcześniej ten obowiązek ciążył na właścicielu nieruchomości – każdy mieszkaniec czy zarządca osiedla mógł zawrzeć umowę na wywóz odpadów z inną firmą. Obecnie odpady z wszystkich nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna) odbiera jedna firma wyłoniona w przetargu. Za sprawne działanie tego systemu best cialis or viagra odpowiada gmina.

Do końca tego roku obowiązuje umowa zawarta w 2013 r. z Zakładem Oczyszczania Miasta Mysłowice – liderem konsorcjum, który realizował obowiązek gminy. Mysłowice były więc zobligowane do organizacji kolejnego przetargu – ten rozpoczął się we wrześniu – i podpisania kolejnej umowy. Przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty, ale już dzisiaj wiadomo, że nie uda się utrzymać stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowym poziomie – 9 zł za segregowane odpady i 18 zł za niesegregowane.

Praktyka prowadzenia systemu gospodarki odpadami w naszym mieście przez ostatnie dwa i pół roku pokazała konieczność rozszerzenia

wachlarza usług pharmacy in canada oraz częstotliwości odbioru odpadów. Tym samym od lutego 2016 r., jeżeli radni podejmą uchwałę na grudniowej sesji, w altanach śmietnikowych pojawi się nowy, niebieski pojemnik na papier. Ponadto zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej – odpady suche i wielkogabarytowe będą odbierane dwa razy w miesiącu (dotychczas były odbierane raz w miesiącu). Planuje się także budowę dodatkowej lokalizacji PSZOK dla dzielnic południowych.

Wszystkie powyższe zmiany, a także ok. 50-procentowy wzrost cen http://laxaprogeneric4anxiety.com/ zagospodarowania odpadów, powodują konieczność wzrostu stawki za odbiór i pharmacy in canada zagospodarowanie odpadów komunalnych z 9 do 12 zł za odpady segregowane. Zmianie ulegnie również stawka za odpady niesegregowane canada pharmacy i wyniesie 21 zł. Żadne ze zmian nie wiążą się jednak z ponownym składaniem deklaracji do urzędu miasta.

W przypadku wątpliwości do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy wydziału ochrony środowiska dostępni pod numerem telefonu 32 317 11 62 oraz mailem smieci2013@myslowice.pl.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze