Jak będzie przebiegać granica Ławek? Wyraź swoją opinię

Ławki to obszar Mysłowic, który obecnie znajduje się w granicach dzielnic Wesoła i Krasowy. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta niewielka część miasta stanowić będzie już niebawem odrębną jednostkę. W grudniu ubiegłego roku wniosek w tej sprawie przekazali do urzędu miejskiego przedstawiciele mieszkańców i ostatecznie złożono pod nim ponad 250 podpisów.

Zgodnie z obowiązującym prawem każda grupa mieszkańców może wnioskować o utworzenie nowej dzielnicy miasta, do rady miejskiej należy natomiast ocena wiarygodności takiego wniosku i wszczęcia procedury, która zmierzać będzie do wyodrębnienia jednostki pomocniczej.

Na lutowej sesji miejscy rajcy podjęli decyzję o wszczęciu konsultacji społecznych, które miały dać odpowiedź, czy mieszkańcy Wesołej i Krasów są za czy przeciw podziałowi dzielnic. Konsultacje te odbyły się między 2 a 11 marca, a ich wynik jest jednoznaczny – 391 mieszkańców opowiedziało się za powstaniem nowej dzielnicy, 98 było przeciw.

Kolejnym etapem rozpoczętej procedury są następne konsultacje z mieszkańcami, ale tym razem ich przedmiotem jest propozycja podziału dzielnic Krasowy i Wesoła polegająca na zmianie ich statutów oraz utworzeniu i nadaniu statutu nowej dzielnicy Ławki.

Konsultacje będą prowadzone między 29 kwietnia a 18 maja.

Projekty uchwał Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany statutów dzielnic Krasowy, Wesoła oraz utworzenia dzielnicy Ławki i nadania jej statutu, a także formularz konsultacyjny będą dostępne:

 • na stronie poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl;
 • tutaj;
 • w Kancelarii Rady Miasta w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1;
 • w Przedszkolu nr 15, ul. E. Osmańczyka 2;
 • w Przedszkolu nr 17, ul. PCK 209b;
 • w Przedszkolu nr 18, ul. Pocztowa 20 oraz 3 Maja 19;
 • w salce przy parafii Ciała i Krwi Pańskiej przy ul. Murckowskiej.

Propozycje oraz uwagi można zgłaszać na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem strony poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail krm@myslowice.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Rady Miasta, Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
 • bezpośrednio w kancelarii ogólnej urzędu przy ul. Powstańców 1;
 • w Przedszkolu nr 15 przy ul. E. Osmańczyka 2;
 • w Przedszkolu nr 17 przy ul. PCK 209b;
 • w Przedszkolu nr 18 przy ul. Pocztowej 20;
 • w salce przy parafii Ciała i Krwi Pańskiej przy ul. Murckowskiej.

Wszystkie niezbędne dokumenty i formularze znajdziecie tutaj.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze