Sesja RM. Jezuickie gimnazjum podzieliło radnych

fot. ARAmedia

Przetasowania wśród radnych, wątpliwości wokół jezuickiego gimnazjum i podział środków finansowych dla zabytkowych obiektów to jedne z wielu tematów ostatniej sesji rady miasta.

Pierwszą zmianą personalną w radzie było objęcie mandatu radnej przez Agatę Kansy z komitetu My To Mysłowice, która zastąpiła Bernarda Pastuszkę powołanego na funkcję zastępcy prezydenta miasta. Kansy to nauczycielka matematyki, fizyki i chemii w Gimnazjum nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wesołej.

Niespodziewanie z klubu radnych PiS został usunięty radny Tomasz Palka. W oświadczeniu złożonym pod koniec obrad przez członków klubu nie pojawiły się informacje o powodach tej decyzji.

Przy okazji omawiania strategii oświatowej miasta na nadchodzące lata radnych podzieliła kwestia publicznego jezuickiego gimnazjum, które od września rozpocznie swoją działalność przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. – Jak w obliczu tego, że mamy za dużą ilość szkół, ma się pozwolenie udzielone przez prezydenta na powstanie nowej szkoły? Jako szkoła publiczna będzie ona otrzymywała dotacje z miasta w wysokości 5 tys. zł na ucznia. W jaki sposób ta placówka korzystnie uzupełni sieć szkół w naszej miejscowości? – pytała radna Dorota Konieczny-Simela. – Nie znaleźliśmy argumentów na poziomie wniosku złożonego przez Górnośląską WSP, by odpowiedzieć, że takiej zgody nie wydajemy – tłumaczył wiceprezydent Brzoska. – Nie jesteśmy po to, żeby bronić interesu jakiejkolwiek grupy zawodowej. Jesteśmy tutaj po to, żeby dbać o mieszkańców, a ta szkoła spełnia zapotrzebowanie mieszkańców – mówił radny Tomasz Palka, broniąc nowego gimnazjum.

Część radnych miała za złe prezydentowi, że o sprawie wydania pozwolenia dowiedziała się dopiero z mediów. Pojawiły się też wątpliwości, czy powstanie nowego gimnazjum nie będzie oznaczało likwidacji innego. – Każdy, kto zna rynek edukacyjny, wie, że otwieranie kolejnej szkoły prawdopodobnie uderzy w Gimnazjum nr 2 – mówiła Konieczny-Simela.

Istotnym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta.

Radni przyjęli również uchwały w sprawie organizacji wyborów do rad dzielnic oraz gospodarki odpadami: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonania wyboru metody ustalenia i stawki tej opłaty.

Komentarze