Bernard Pastuszka drugim zastępcą prezydenta

fot. UM Mysłowice

Zarządzeniem z dnia 31 grudnia 2014 roku prezydent Edward Lasok powołał swojego drugiego zastępcę. Urząd ten 5 stycznia objął Bernard Pastuszka, dotychczasowy radny Rady Miasta Mysłowice.

Bernard Pastuszka ma 51 lat i ukończył zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pracę zawodową rozpoczął w 1981 roku, 600 metrów pod ziemią, w KWK Wesoła. Po 12 latach pracy w kopalni podjął się zarządzania pracowniczą firmą usługową.

II Zastępca Prezydenta Miasta zarządza Wydziałami: Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska oraz Geodezji i Katastru.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze