Grudniowa sesja nowej rady miasta

Fot. itvm.pl

11 grudnia odbyły się obrady merytoryczne z udziałem nowych radnych, w trakcie których wybrano wiceprzewodniczących rady oraz podjęto pierwsze uchwały. Sesję poprowadził Grzegorz Łukaszek, w dalszym ciągu Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice.

Na początku radny Karol Berger, który zajął w radzie miejsce Edwarda Lasoka, złożył uroczyste ślubowanie. Następnie radni zdecydowali, że wiceprzewodniczącymi rady zostaną Wiesław Tomanek i Józef Zajkowski. Podczas zwykłego głosowania wybrano przewodniczących oraz wiceprzewodniczących działających przy radzie komisji:

  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: przewodniczący Tomasz Wrona, wiceprzewodnicząca Urszula Rasek,
  • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia: przewodnicząca Dorota Konieczny-Simela, wiceprzewodniczący Jacek Klimas,
  • Komisja Rewizyjna: przewodniczący Damian Sojka, wiceprzewodniczący Eugeniusz Lelonek,
  • Komisja Samorządności i Przestrzegania Prawa: przewodnicząca Teresa Bialucha, wiceprzewodnicząca Joanna Frysztacka,
  • Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: przewodniczący Jan Wajant, wiceprzewodniczący Krzysztof Biolik,
  • Komisja Finansów i Rozwoju: przewodniczący Janusz Wszołek, wiceprzewodniczący Mariusz Wielkopolan,
  • Komisja Inwentaryzacyjna (doraźna): przewodniczący Karol Berger.

W czasie sesji rada uchwaliła podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany w uchwale dotyczącej pożyczki na likwidację dzikich wysypisk. Ustalono również wysokość wynagrodzenia Prezydenta Miasta Mysłowice oraz przyjęto nowy regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W trakcie przerwy przed budynkiem urzędu miasta odbyło się symboliczne przekazanie nowych radiowozów policyjnych, których kupno współfinansowały władze miasta. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Na zakończenie obrad głos zabrał prezydent Edward Lasok, oznajmiając, że jego pierwszym zastępcą będzie niezmiennie Grzegorz Brzoska sprawujący bezpośredni nadzór nad Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich i Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych. Z kolei na drugiego zastępcę prezydent rozważa wybór Bernarda Pastuszki, który będzie odpowiadał za gospodarkę komunalną, zarządzanie gminnymi nieruchomościami, sprawy związane z geodezją i katastrem, ochroną środowiska, a w szczególności za miejskie drogi.

Komentarze