Ruszają konsultacje w sprawie budżetu partycypacyjnego

Co to jest budżet partycypacyjny? Jak powinien działać? Jak wygląda to w innych miastach? Na te i inne tematy przedstawiciele urzędu miasta porozmawiają z mieszkańcami w październiku. Podczas 14 spotkań powstaną pierwsze założenia do budżetu partycypacyjnego w Mysłowicach.

Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy Mysłowic będą mogli uczestniczyć w planowaniu lokalnych wydatków. Pewna część budżetu zostanie oddana do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze. Jest wiele różnych modeli uczestniczenia mieszkańców w tworzeniu budżetu, dlatego ważne, by najważniejsze jego założenia stworzyć wspólnie.

W trakcie spotkań konsultacyjnych odpowiemy sobie m.in. na pytania, jakie grupy mieszkańców i w jakich kwestiach są zainteresowane tworzeniem budżetu obywatelskiego oraz czy powinien on być tworzony w oparciu o dotychczasowe doświadczenia rad osiedlowych. Porozmawiamy o tym, czy budżet obywatelski powinien promować inicjatywy i pomysłowość jednostek czy może powinien pobudzać potencjał zbiorowości do działania na rzecz interesu wspólnego.

Spotkania w dzielnicach to forma konsultacji społecznych, których celem jest zebranie uwag i opinii oraz dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski – dotyczą całego terenu miasta. Pełen ich harmonogram znajdziecie tutaj.

W jaki sposób możesz zabrać głos?

  • przyjdź na spotkanie,
  • wypowiedz się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl,
  • napisz lub przyjdź do urzędu miasta – ul. Powstańców 1, piętro II, p. 306.

Osoby do kontaktu:

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze