Zgłoś swój projekt do Miejskiego Programu Rewitalizacji

Mapka terenów objętych Miejskim Programem Rewitalizacji
Mapka terenów objętych Miejskim Programem Rewitalizacji

Ruszyły prace nad aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Mysłowice na lata 2014-2020+. Każdy mieszkaniec może zgłosić propozycję projektu, zamierzeń i planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszaru objętego programem, a w szczególności obszarów problemowych. Zgłoszenia należy składać do 14 kwietnia.

Rewitalizacja ma na celu poprawę wszystkich aspektów życia mieszkańców obszarów problemowych, uwzględniając wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego, wyeliminowanie problemów w poszczególnych dziedzinach gospodarki miejskiej czy poprawę stanu środowiska. Powiązanie spraw społecznych, gospodarczych i technicznych w programie rewitalizacji jest istotą całego procesu. Program rewitalizacji na najbliższe lata w szczególności skupi się na obszarach pokopalnianych i terenach wokół nich, co obrazuje powyższa mapka. Problemowymi obszarami, które wymagają rewitalizacji wciąż pozostają dzielnice: Stare Miasto, Centrum i Słupna.

Zgłoszenia do programu rewitalizacji muszą zawierać  następujące informacje: tytuł projektu, planowany czas realizacji, planowany koszt i źródło finansowania, podmiot odpowiedzialny za realizację, cel realizacji, grupę docelową i krótki (ok. 500 znaków) opis projektu. Oprócz zamierzeń inwestycyjnych, takich jak remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja budynku do nowych funkcji czy modernizacja zespołu budynków i otaczającego je terenu, powinny zakładać również oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą, czyli np. poprawę jakości życia i/lub warunków pracy, zwiększenie liczby miejsc pracy, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprawę oferty oświatowej lub kulturalnej, estetyki przestrzeni miejskiej.

Źródła finansowania mogą być bardzo różne. – Chciałbym, żeby miasto Mysłowice także partycypowało w pokryciu kosztów przedsięwzięć, np. poprzez program współpracy z organizacjami pozarządowymi, lecz na razie ta część programu jest w fazie tworzenia i dopiero po zakończeniu prac nad projektem programu rewitalizacji będzie można rozważyć taką możliwość – informuje Janusz Mąka z Wydziału Rozwoju Miasta Mysłowice.

Szczegółowe informacje dotyczące określonego obszaru objętego rewitalizacją uzyskać można w Wydziale Rozwoju Miasta:  Plac Wolności 2, II piętro, pok. nr 19, pod nr tel. 317 12 14 albo drogą elektroniczną pod adresem: j.maka@um.myslowice.pl.

Komentarze