Powiedz, co myślisz o mieście!

fot. sxc.hu

Jeśli w ciągu najbliższych 4 tygodni odwiedzicie urząd miasta, będziecie mieli szansę wyrazić swoją opinię na temat funkcjonowania naszej gminy. Od wczoraj profesjonalni ankieterzy przeprowadzają wywiady z klientami urzędu, w których ocenie poddawane są m.in. jakość usług świadczonych przez magistrat czy realizacja określonych zadań, jak np. wdrożenie ustawy śmieciowej.

Badanie ankietowe realizowane jest w ramach projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”. Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własną organizację ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wyniki mysłowickiego urzędu zostaną zatem porównane z wynikami wszystkich 40 gmin biorących udział w projekcie. Dzięki temu możliwa będzie wymiana doświadczeń oraz wdrożenie tzw. dobrych praktyk, którymi wykażą się jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w badaniu.

Badanie opinii publicznej jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.benchmarking.silesia.org.pl.

Grupa badanych w Mysłowicach osób wyniesie co najmniej 1 000 , a wyniki projektu poznamy w czerwcu.

Źródło: UM Mysłowice

Komentarze