Kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych

fot. ARAmedia

Urząd Miasta w Mysłowicach złożył wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie remontu ulic: Oświęcimskiej, gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej, a także na II etap przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej. Szacunkowa wartość obu inwestycji to 3 mln zł. Decyzja zapadnie w czerwcu.

Ulice:  Oświęcimska, gen. Ziętka, Brzezińska, Katowicka i Krakowska stanowią główną oś komunikacyjną miasta i znajdują się w ciągu drogi wojewódzkiej DW 934 relacji Mysłowice – Bieruń oraz drogi krajowej DK 79 relacji Warszawa – Kraków. Planowana inwestycja obejmie łącznie remont blisko 3-kilometrowego odcinka tej drogi i stanowić będzie kontynuację realizowanych od 2012 roku remontów drogowych, w ramach których wykonano remont ulicy Imielińskiej (DW 934) oraz odcinkowy remont ulic: Oświęcimskiej, gen. Ziętka i Brzezińskiej ciągu DW 934.

II etap przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej to również kontynuacja rozpoczętej w 2012 roku przebudowy tej drogi od granic z Katowicami, poprzez węzeł autostrady A4, aż do ulicy Pukowca. Drugi etap przebudowy obejmował będzie ponad kilometrowy odcinek  drogi od węzła drogowego z ul. Mikołowską, poprzez węzeł na autostradzie A4 Kraków – Wrocław do ul. Pukowca.

Ulica Obrzeżna Zachodnia stanowi obwodnicę Mysłowic do strony zachodniej oraz zapewnia  bezpośredni dojazd do autostrady A4 poprzez węzeł „Mysłowice”. W przyszłości droga ta stanowić będzie przedłużenie Drogowej Trasy Średnicowej.

W budżecie miasta na powyższe inwestycje drogowe zabezpieczono 1,5 mln zł. O kolejne 1,5 mln zł urząd miejski wnioskuje do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze