Jeszcze przed zimą naprawią kolejne drogi!

fot. UM Mysłowice

Jeszcze przed nadejściem zimy uda się zrealizować czwartą z kolei umowę na remonty bieżące dróg. Tym razem niezbędne prace wykonane zostaną m.in. na ulicach: Wielkiej Skotnicy, Jastruna, Obrzeżnej Zachodniej czy Konopnickiej. Zmieniła się również strategia remontów – więcej jest napraw odcinkowych niż przysłowiowego „łatania dziur”.

– Temat remontów dróg w Mysłowicach to nadal jeden z priorytetów, bo choć tyle już widocznych zmian dokonano, to jest jeszcze całkiem sporo do zrobienia – podkreśla prezydent miasta, Edward Lasok. Nadal największe środki finansowe są przekazywane na inwestycje drogowe, co już jest widoczne dla mieszkańców, ale przed nami – zaraz na wiosnę – kolejne duże inwestycje.

Dowodem na powyższe stwierdzenie mogą być z pewnością prace wykonane na DW 934 stanowiącej główną oś komunikacyjną miasta. Na zadanie o wartości ponad 1 mln zł pozyskano również dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości ponad 463 tys. zł. Co ważne większość prac wykonywanych w ramach tej inwestycji odbywała się w godzinach nocnych nie stanowiąc utrudnień dla kierowców.

Znaczny remont nawierzchni jezdni, o wartości ponad 185 tys. zł, wykonano również na ul. Chopina, od ul. Stalmacha do ul. Moniuszki. Naprawiono także skrzyżowanie tej ulicy z ul. Janowską (koszt: 57 400 zł).

Niebawem rozpoczną się również prace na ul. Pukowca od posesji 61 do 69 na długości ok. 115 m w ramach usuwania szkód górniczych. Przetarg na to zadanie rozstrzygnięto 7 listopada i wykona je Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o., który wygrał kwotą 159,9 tys. zł.

Widoczny remont, o wartości blisko 19 tys. zł, wykonano również na ul. Kraszewskiego i ul. Bratków w dzielnicy Janów. Ponadto w październiku utwardzono drogę boczną ul. Ziołowej w dzielnicy Krasowy od posesji 52 – 71 na długości ok. 300 m. Na zadanie to przeznaczono prawie 50 tys. zł.

Przed okresem zimowym niezbędne są również naprawy, które zwiększą bezpieczeństwo kierowców i zabezpieczą jezdnie. Dlatego też ogłoszono już czwarty w tym roku przetarg na remonty bieżące dróg. Przetarg ten wygrała firma Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. kwotą 59,7 tys. zł. Oznacza to, że w roku 2013 r. wyłącznie na tzw. prace doraźne z zakresu napraw nawierzchni drogowej wydano 600 tys. zł.

Pierwsza, najdroższa umowa podpisana została w kwietniu z firmą DROG – BUD Sp. z o.o. na kwotę ponad 280 tys. zł. Udało się wówczas dokonać pilnych napraw na ok. 50 ulicach, w tym między innymi na ulicach Kryształowej, Gościnnej, Korfantego, Kawy, Nad Przemszą, Fików, Migdałowej, Batalionów Chłopskich, Brzęczkowickiej czy Portowej.

Kolejny przetarg odbył się już w czerwcu i za kwotę 74 tys. zł Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. przeprowadził niezbędne remonty na 16 ulicach Mysłowic, w tym. m.in. na Mielęckiego, Dworcowej, Robotniczej czy Katowickiej.

Trzecia umowa na kwotę ponad 175,5 tys. zł zawarta również z Zakładem Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. pozwoliła na wykonanie napraw na kolejnych kilkunastu ulicach, w tym m.in. na Spokojnej, Dolnej, Saperów Śląskich, Fabrycznej, Kasprowicza i Mickiewicza.

Kolejne remonty dróg odbędą się już w 2014 r. Wstępne plany zakładają m.in. kontynuację remontu drogi wojewódzkiej nr 934 oraz remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 79. Planowany jest również odcinkowy remont ulicy Gagarina od skrzyżowania z ul. Kościelniaka w kierunku granicy z miastem Lędziny. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki” ). Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w grudniu tego roku.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze