Mysłowice wsparciem dla przedszkoli

fot. itvm.pl

Zmiany ministerstwa edukacji dotyczące nauczania przedszkolnego ograniczyły możliwości przedszkoli z zakresu organizacji zajęć dodatkowych. W Mysłowicach prezydent miasta, Edward Lasok, podjął jednak decyzję o ich zapewnieniu i finansowaniu z budżetu miasta. Wszystkie dzieci otrzymają zatem bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej.

ZMIANY W USTAWIE

Nowa Ustawa przedszkolna, która weszła w życie z dniem 1 września br., zakłada, że edukacja przedszkolna będzie częściowo finansowana z budżetu państwa oraz, że opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w placówce – powyżej pięciu, które są dotychczas bezpłatne – nie może przekroczyć 1 zł. Ponadto znowelizowana ustawa nie pozwala na pobieranie przez przedszkola dodatkowych opłat ponad tę za dodatkową godzinę spędzoną w placówce. Oznacza to, że od tego roku szkolnego dzieci przebywające w przedszkolach nie mogą brać udział w żadnych dodatkowo płatnych zajęciach.

Przed zmianami w ustawie rodzice, którzy chcieli, by dzieci uczęszczały na dodatkowe zajęcia, uiszczali opłatę w wysokości nawet do 75 zł miesięcznie (średni koszt jednych zajęć to ok. 25 zł). Co oczywiste, nie każdego było na to stać, więc nie wszystkie dzieci brały w nich udział.

ZMIANY W MYSŁOWICACH

– Ministerstwo nie dało możliwości samorządom na przygotowanie się do wejścia w życie tak ważnych zmian w nauczaniu przedszkolnym – podkreśla Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice. – Dlatego też podjąłem decyzję, że miasto pokryje koszty najważniejszych zajęć w przedszkolach, by przygotowane zmiany nie były odczuwalne przez dzieci i ich rodziców. Ponadto, co dla mnie najważniejsze, z zajęć będą mogły korzystać wszystkie dzieci, a nie tylko te, których rodzice opłacili dodatkowe zajęcia.

Przyjęte przez miasto Mysłowice rozwiązanie będzie miało charakter pilotażowy, do czasu ostatecznych rozstrzygnięć ministerstwa edukacji. Przetarg, który zaplanowano na przełom września i października wyłoni wykonawców zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej i języka angielskiego.

– Obecnie niezmiernie dużo dzieci uczęszczających do przedszkoli ma kłopoty z wadami postawy, stąd też decyzja o właśnie tego typu zajęciach. Niezaprzeczalnie spełniają one funkcję profilaktyczną i pozbawienie ich podopiecznych przedszkoli byłoby nierozsądne – mówi Iwona Nowak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

ILE TO BĘDZIE KOSZTOWAĆ?

Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy dotyczył będzie prowadzenia zajęć w okresie do grudnia tego roku, a kolejny do pierwszego półrocza roku 2014. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel ponad 54 tys. zł. Drugi przetarg opiewał będzie na kwotę blisko 110 tys. zł, co łącznie daje kwotę ponad 162 tys. zł. za roczny program zajęć korekcyjnych i języka angielskiego dla wszystkich przedszkoli z terenu miasta Mysłowice.

A CO Z POZOSTAŁYMI ZAJĘCIAMI?

– Kadra przedszkolna posiada kwalifikacje, by prowadzić w przedszkolach zajęcia muzyczne, plastyczne czy z rytmiki. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by większość zajęć, w których do tej pory uczestniczyły dzieci było kontynuowanych – podkreśla Iwona Nowak.

Większość przedszkoli w naszym mieście od wielu lat z powodzeniem prowadzi najróżniejsze zajęcia rozwijające umiejętności i pasje najmłodszych dzieci. W ofercie placówek znaleźć można między innymi kółka komputerowe, wokalne, kulinarne czy logicznego myślenia.

Ponadto w budżecie miasta zabezpieczono ponad pół miliona złotych na dokształcanie nauczycieli i priorytetem będzie dokształcanie właśnie kadry przedszkolnej.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze