„Wyprawka szkolna” i program stypendialny

fot. foter.com

Ruszyły programy pomocowe dla rodzin słabiej sytuowanych finansowo z terenu naszego miasta. Rodzice mogą ubiegać się o przyznanie dziecku stypendium szkolnego oraz dofinansowanie do zakupu podręczników.

Od 16 sierpnia do 16 września w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla dzieci z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł.

Ponadto w związku z rządowym programem „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2013/2014 rodzice mogą otrzymać pomoc finansową na zakup podręczników składając wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał, w terminie do 11 września.

Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie w poniższych dokumentach:

Szczegóły dot. programu „Wyprawka szkolna”

Szczegóły dotyczące stypendiów szkolnych

 

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze