Wyróżnienie dla księży i nowe stawki za wodę

fot. ARAMedia

W ostatni dzień miesiąca mysłowiccy radni spotkali się na sesji rady miasta, aby przedyskutować istotne tematy dotyczące działania zarówno organów miejskich, jak i współpracę ze społecznościami lokalnymi. Jednak najbardziej istotnym punktem obrad była dyskusja nad sytuacją w MPWiK oraz nowymi opłatami za wodę.

Na styczniowej sesji przegłosowano uchwałę dotyczącą uhonorowania księży Gerarda Gulby oraz Jana Michalskiego tytułami „Zasłużony dla Miasta Mysłowice”.  Inicjatorami uchwał mających na celu przyznanie tych wyróżnień byli radni Tomasz Szewczyk i Piotr Oślizło.

Najważniejszym tematem sesji była sprawa ustalenia nowych stawek za wodę, jaką w tym roku będą płacić mieszkańcy. Obecne stawki za wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą odpowiednio 6,30 zł i 7,81 zł za metr sześcienny. Po podwyżce opłaty będą wynosić 6,48 zł za metr sześcienny wody oraz 8 zł za metr sześcienny ścieków, wliczając dopłatę miasta za każdy zużyty przez nas metr wody i ścieków. Dodatkowa pomoc miasta w postaci dopłat będzie kosztować budżet miasta ok. 12 mln zł. Radni opozycji byli zbulwersowani kolejnymi obciążaniem miejskiej kasy. Dofinansowanie może być spowodowane próbą zmniejszenia skutków społecznych, jakie wiązałyby się z odmówieniem współpłacenia za zużytą wodę i ścieki. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę, dzięki której na mieszkańców nie spadną drastyczne podwyżki, które bez dopłaty miasta wyniosłyby 19 zł za metr sześcienny wody i ścieków.

Rada odrzuciła dwie uchwały, które wzbudzały spore emocje. Pierwsza zmniejszała środki na inwestycje dotyczące modernizacji i wymiany starej kanalizacji. Zarząd MPWiK wnioskował o korektę planów inwestycyjnych spółki do kwoty 1,6 mln zł. Wniosek ten wywołał oburzenie wśród wielu radnych, którzy zakwestionowali słuszność takich decyzji. Jako argument podawali fakt, iż ograniczenie środków na przebudowę i wymianę starych struktur kanalizacyjnych będzie pogłębiać niszczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Kolejną uchwałą, którą odrzucono, był tzw. podatek deszczowy, który miałby być opłacany za każdy metr utwardzonej powierzchni w proponowanej wysokości 5 gr. Podatek miałby być opłacany przez mieszkańców, a dotyczy wód roztopowych oraz opadów. Dodatkowo spółce MPWiK radni Mysłowic zwiększyli kapitał zakładowy o sumę 12 mln zł.

Jednym z pozostałych tematów było nadanie nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Polskiego Czerwonego Krzyża z Jurija Gagarina imienia księdza Jana Wodarza.

Podjęto też uchwałę  w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na Bończyku. Zmiana dotyczy skrzyżowania ulic Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina. Uchwała ma na celu umożliwienie inwestorowi podjęcie działań zmierzających do powstania w tym miejscu centrum handlowego.

Komentarze