Plany na czwartkową sesję

fot.Aramedia

Kolejna w tym roku sesja Rady Miasta Mysłowice odbędzie się 28 lutego (czwartek) o godz. 9 w Sali Sesyjnej UM.

Lutową sesję rozpocznie uroczyste nadanie wyróżnień „Zasłużony dla Miasta Mysłowice” księżom Gerardowi Gulbie oraz Janowi Michalskiemu, o których przyznaniu radni zadecydowali podczas styczniowych obrad.

Następnie przedstawiona zostanie informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w mieście w roku 2012 oraz ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego. Podczas sesji omówiony zostanie również stan mysłowickich dróg i ulic.

Ważnymi punktami posiedzenia będzie rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu nr 2, wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu RM oraz zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto.

Na czwartkowej sesji radni pochylą się także nad polityką mieszkaniową Mysłowic na lata 2013 – 2020 oraz podejmą decyzję w sprawie ponownego przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Komentarze