Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice informuje o zwołaniu sesji nadzwyczajnej w dniu 18 stycznia 2013 r. o godz. 14:00. Sesja odbędzie się w Sali Sesyjnej, w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Omówienie możliwości przekazania gminie terenów po Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”:

  • wystąpienie Pana Edwarda Lasoka, Prezydenta Miasta Mysłowice,
  • wystąpienie przedstawiciela Klubu Radnych Rady Miasta Mysłowice „Wspólnie dla Mysłowic”,
  • wystąpienie Pana Romana Łoja, Prezesa Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S. A.,
  • wystąpienie Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu o przekazanie Miastu Mysłowice terenu po Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”.

4. Przedstawienie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odłączenia od Miasta Mysłowice jednostek pomocniczych: Brzezinka, Dziećkowice, Kosztowy, Krasowy, Larysz-Hajdowizna, Morgi i Wesoła oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego.

5. Zamknięcie sesji.

Źródło: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię