Cmentarz komunalny powstanie?

Cmentarz komunalny powstanie?

Pomiędzy ul. Obrzeżną Zachodnią i Stadionową miasto planuje wybudować cmentarz komunalny. Cały proces jest bardzo czasochłonny, dlatego na razie nie zobaczymy efektów, ale prace trwają.

Obszar, na którym powstanie komunalna nekropolia, wciąż nie należy do Mysłowic. – Aktualnie, według zapisów w księgach wieczystych, właścicielem terenu jest Skarb Państwa. Wojewoda śląski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Mysłowice prawa własności do tej nieruchomości – informuje Joanna Frysztacka, rzecznik prasowy magistratu. – Wśród dalszych działań, toczących się równolegle do procedowania nad własnością gruntu, a które muszą być podjęte w celu wybudowania cmentarza, są m.in. oczyszczenie terenu, zmiana klaso-użytku gruntu, wykonanie niezbędnych odwiertów geotechnicznych, określenie przeznaczenia gruntu na tereny cmentarne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a następnie uchwalenie MPZP „Cmentarz” przez Radę Miasta Mysłowice. Zielonym światłem będzie natomiast podjęcie kolejnej uchwały, wyrażającej zgodę na budowę cmentarza – dodaje.

Zakładanie cmentarzy komunalnych należy bezpośrednio do zadań gminy. W Mysłowicach nie ma jeszcze takiej nekropolii, a potrzeba jej powstania spowodowana jest brakiem miejsc na cmentarzach parafialnych. Problem pojawia się także, gdy chodzi o pochówek osób nieznanych, bezdomnych lub takich, które nie chcą spoczywać na cmentarzu wyznaniowym. Wtedy trzeba szukać miejsc na nekropoliach poza Mysłowicami. – Nie możemy już dłużej czekać z realizacją tego zadnia, ponieważ staje się ono coraz bardziej palącym problemem. Na cmentarzach parafialnych po prostu nie ma miejsc – podkreślał rok temu Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Komentarze