Będzie zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22?

fot. Wikimedia

Mysłowiccy urzędnicy pracują nad zmianą przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, czyli od 22 do 6. Projekt uchwały ma być gotowy na czerwcową sesję rady miasta.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości pozwala samorządom na wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów z procentami oraz szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Dotychczas spożywanie napojów wyskokowych było zakazane w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach czy w parkach.

Również w Mysłowicach trwają prace nad projektem. Oprócz powyższych zakazów miasto będzie mogło ustalić maksymalną liczbę zezwoleń w obrębie danej dzielnicy, a także wyznaczyć miejsca przeznaczone do spożywania alkoholu. – Ze względu na zwiększone zjawisko problemu alkoholowego w poszczególnych rejonach miasta analizowane będzie optymalne wykorzystanie tych możliwości – informuje Joanna Frysztacka z mysłowickiego magistratu. – Także kwestia limitów wraz z samą ich definicją ulega zmianie. Obecnie mówimy o limicie punktów sprzedaży, który dla Mysłowic wynosi 170 sklepów i 150 punktów gastronomicznych, jednak zgodnie z nową ustawą operować będziemy limitami zezwoleń. Każdy podmiot może mieć maksymalnie trzy zezwolenia. Obecne wykorzystanie ilości zezwoleń kształtuje się na poziomie 90% – dodaje.

W tej chwili nie ma jeszcze sprecyzowanych propozycji, a projekt uchwały jest w opracowaniu. Urzędnicy planują, by do czerwca był gotowy i uchwała została podjęta na czerwcowej sesji rady miasta. Jednak zanim nowe przepisy wejdą w życie, muszą przejść tradycyjną procedurę. – Projekt opiniowany będzie przez komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, komisję polityki społecznej i zdrowia, a także przez poszczególne rady dzielnic, od których mamy nadzieję uzyskać konkretne wnioski, uwzględniające głosy różnych grup społecznych. Rozważamy także przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami – zapowiada Frysztacka.

Komentarze