3,5 mln zł na remont ul. 3 Maja

fot. ARAmedia

Znajdująca się w Wesołej ul. 3 Maja zostanie w całości przebudowana. Pieniądze udało się pozyskać z Funduszu Solidarności, którym dysponuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Mieszkańcy już od dłuższego czasu zgłaszali, że 3 Maja, która jest ulicą wlotową do Mysłowic, wymaga generalnego remontu. Zostanie on przeprowadzony od granic miasta do skrzyżowania z ul. Laryską i obejmie budowę oraz przebudowę jezdni i chodników, zjazdów do posesji, a także nowej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Prace rozpoczną się od wycinki rosnących tuż przy drodze drzew, a zakończą zasadzeniem nowych.

– W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego. Jest to jedna z największych i najdroższych inwestycji, która stoi przed nami. Na ten rok planowaliśmy przeznaczyć 1 mln zł na przebudowę tej ulicy, a dzięki dofinansowaniu będziemy mogli zwiększyć zakres prac – informuje Anna Górny z mysłowickiego magistratu.

3,5 mln zł udało się pozyskać z Funduszu Solidarności, który został utworzony w celu wyrównywania różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin i miast wchodzących w skład metropolii. Program polega na udzielaniu dotacji na realizację zgłaszanych przez gminy inwestycji. Nazwa funduszu jest kluczowa, ponieważ kilka najbogatszych miast metropolii, w imię solidarności, zrezygnowało z ubiegania się o dotacje, żeby ich mniej zamożni sąsiedzi mogli zrealizować przedsięwzięcia o większej wartości.

Decyzje o podziale środków uchwalono w trakcie piątkowej sesji zgromadzenia GZM. Członkowie przyznali środki na realizację 99 projektów. Największe dofinansowanie otrzymają Bytom, Siemianowice Śląskie oraz Świętochłowice. Miasta, które zrezygnowały z ubiegania się o środki finansowe, to Katowice, Tychy, Gliwice i Zabrze.

Komentarze