Nie sprzątasz po swoim psie? Licz się z wysokim mandatem

fot. SM

W marcu ubiegłego roku urząd miasta wystartował z kampanią Twój pies – twoja kupa. Wchodzisz w to?, która miała zachęcać mysłowiczan do sprzątania po swoich pupilach. Jednak straż miejska ciągle otrzymuje zgłoszenia dotyczące osób, które ze swojego obowiązku się nie wywiązują. Dlatego zapowiada kontrole.

– Zgodnie z rozdziałem 6 § 6.6 uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Mysłowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez nie na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. 30 stycznia rozpoczynamy wzmożone kontrole w tym zakresie na terenie całego miasta – informuje SM Mysłowice. Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń za niesprzątanie po czworonogach grozi nawet 500-złotowy mandat.

Komentarze