Przeżyli wspólnie 65 lat

fot. UM

Żelazne gody, czyli 65-lecie małżeństwa, obchodzili w środę Rozalia i Józef Richterowie z Brzezinki. Z tej okazji z prezentami odwiedzili ich prezydent Edward Lasok oraz kierownik urzędu stanu cywilnego Ewa Nowakowska-Mazelon.

Państwo Richterowie pobrali się 8 listopada 1952 r. w Brzezince, skąd pochodzi 82-letnia dziś pani Rozalia. 86-letni pan Józef z Kosztów pracował w kopalni piasku, natomiast jego małżonka zajmowała się domem i synami: Alojzym i Jerzym. Małżonkowie doczekali się sześciorga wnucząt i dziewięciorga prawnucząt. Wciąż są aktywni, a od ponad 20 lat należą do Związku Górnośląskiego.

Źródło: UM

Komentarze