Ponad 9 mln zł na remont dolnej części Parku Zamkowego

fot. ARAmedia

Zieleń, kwiaty, place zabaw dla dzieci oraz nowe ścieżki rowerowe: przestrzeń Parku Zamkowego przejdzie metamorfozę za ponad 9 mln zł. Przeważającą część kosztów tej inwestycji, bo blisko 8 mln zł, pokryją fundusze unijne.

W 2013 r. Mysłowice przebudowały górną część Parku Zamkowego. Obecnie środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną przeznaczone na realizację planu zagospodarowania terenu dolnej części parku. – Miasto nie składa się tylko z dróg i budynków, ale również z miejsc do odpoczynku. Dobrze żyje się tam, gdzie miło można spędzić czas po pracy i nie trzeba pokonywać w tym celu wielu kilometrów – mówi prezydent Edward Lasok.

Prace w Parku Zamkowym rozpoczną się od uporządkowania zieleni. Stare drzewa i krzewy zostaną wycięte, a w ich miejsce pojawią się nowe. Projekt zakłada także regenerację trawników, powstanie ogrodu sensorycznego dla najmłodszych oraz placu centralnego, na którym odbywać będą się imprezy kulturalne. Nie zabraknie też placów zabaw dla dzieci, boiska i ścieżek rowerowych. Ważnym elementem zadania jest budowa nowego oświetlenia, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Koncepcja przewiduje również zagospodarowanie pl. Mieroszewskich, pl. Matejki oraz skweru Starokościelnego i połączenie ich z całością Parku Zamkowego w harmonijny system zieleni miejskiej.

Dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy” miasto otrzymało w ramach działania 2.5 Poprawa Środowiska Miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mysłowice pozyskały blisko 8 mln zł, a z wkładem własnym cała inwestycja będzie kosztować 9,2 mln zł. – To potężne dofinansowanie pozwoli nam zrealizować ważną dla mieszkańców rewitalizację przestrzeni Parku Zamkowego. Kilka lat temu udało się nam odnowić pierwszą część parku, teraz nadszedł czas na przeprowadzenie prac w jego głębi. Ma to być miejsce, w którym mysłowiczanie całymi rodzinami będą miło spędzać czas na świeżym powietrzu – mówi prezydent Lasok.

To kolejne dofinansowanie na działania związane z tworzeniem miejsc rekreacji dla mieszkańców, jakie w ostatnim czasie pozyskały Mysłowice. Pod koniec września miasto otrzymało blisko 6 mln zł dotacji na kompleksowe zagospodarowanie terenu Promenady. Przy wkładzie własnym miasta na terenach przed i za boiskiem Lechii 06 przeprowadzone zostaną prace o łącznej wartości ponad 7 mln zł.

Jak zmienią się Park Zamkowy i Promenada? Projektowane zmiany można zobaczyć na stronie internetowej: www.rekreacja-myslowice.pl.

Nadesłano: UM




Komentarze