MBO: skatepark i miasteczko rowerowe staną w Wesołej

fot. Pixabay

Zwycięzcą drugiej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego został projekt „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”. Mieszkańcy oddali na niego 1 318 głosów, a koszt realizacji to równy milion złotych, co wyczerpuje całą pulę środków przeznaczonych na MBO. Inwestycja zrealizowana zostanie w przyszłym roku.

Głosowanie na zgłoszone projekty rozpoczęło się 9 października, a zakończyło 20 października. Mieszkańcy Mysłowic, którzy ukończyli 15. rok życia, mogli oddać swój głos przez platformę elektroniczną lub w jednym z 33. punktów MBO oraz korespondencyjnie. W sumie wpłynęło 5 608 ważnych głosów, co dało frekwencję na poziomie 9,91%. W porównaniu do poprzedniej edycji jest ona niewielka, ponieważ rok temu wyniosła 19,52%.

Wniosek o zwycięskie zadanie złożyła mieszkanka dzielnicy Wesoła Maria Krutysza. – Bardzo się cieszę razem ze wszystkimi osobami, które zaangażowane były w zbieranie głosów. To wspólny sukces. Mieszkańcom Wesołej oraz sąsiednich dzielnic zależy, aby tworzyć miejsca przyjazne dzieciom i młodzieży, oraz by nasze miasto miało coraz ciekawszą ofertę na spędzanie wolnego czasu na powietrzu. Poza tym teren, na którym chcemy, by zostało zrealizowane zadanie, czyli ul. Piastów Śląskich wzdłuż ul. Osmańczyka, przez lata był zaniedbany, a ja pamiętam, jak sadzono tam drzewa, by powstał park z boiskiem do piłki nożnej. Chcemy, żeby młodzi nie musieli jeździć do Katowic czy na Bończyk, by skorzystać z miasteczka rowerowego oraz skateparku. Ponadto na przykładzie nowoczesnych rozwiązań, jakie wdrożono w Żorach, Chorzowie czy Olkuszu, widzimy, że takie kompleksy cieszą się dużą popularnością. Zresztą osiem na dziesięć projektów zgłoszonych do MBO dotyczyło stworzenia miejsc rekreacji czy sportu. Tego mieszkańcy Mysłowic oczekują i życzyłabym sobie, aby w każdej dzielnicy mogły być one zrealizowane – mówi pomysłodawczyni zwycięskiego projektu.

Miasteczko rowerowe ma pomóc dzieciom zaznajomić się z przepisami ruchu drogowego oraz zdobyć umiejętność jazdy rowerem. Skatepark pozwoli młodzieży na aktywność i rozwijanie zainteresowań w bezpiecznym miejscu. Na terenie parku znajdą się ławeczki, stoliki do gier, oświetlenie oraz zieleń sprzyjająca spędzaniu wolnego czasu, również przez osoby starsze. We wniosku można także przeczytać, że realizacja zadania pozwoli na zagospodarowanie nieużytkowanych terenów, likwidację dzikich wysypisk, a w przyszłości teren ten może stać się miejscem organizacji imprez plenerowych, pikników rodzinnych bądź zawodów sportowych.

Komentarze