Spotkanie w sprawie skweru Kościuszki

fot. UM

Jak informowaliśmy w lipcu, skwer Tadeusza Kościuszki przy ul. Mickiewicza ma szansę, by zmienić się nie do poznania. Wszystko to dzięki przedsięwzięciu „Mikroplanowanie miejskie – wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu”. Właśnie nadszedł czas na spotkanie z mieszkańcami, by mogli wyrazić swoje zdanie w tej sprawie.

– Już 14 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących o godz. 10 odbędą się konsultacje z mysłowiczanami, podczas których zespół ekspertów przedstawi propozycje związane z zagospodarowaniem terenu. Spotkanie jest otwarte i każdy mieszkaniec może w nim wziąć udział, a dodatkowo zaproponować swój pomysł. Koncepcja ma być gotowa do końca grudnia – informuje urząd miasta. Proponowany wygląd skweru zostanie zaprezentowany na specjalnej makiecie.

Wszystkie pomysły zostaną zebrane i przedstawione na następnym spotkaniu podsumowującym działania zespołu. Wtedy miasto będzie mogło zdecydować, czy chce od razu zrealizować projekt, czy np. odkupić do niego prawa autorskie i zająć się tym później. Głos mieszkańców jest bardzo ważny, ponieważ to oni będą korzystać z tego miejsca, więc skwer musi być dostosowany do ich potrzeb.

– Mikroplanowanie to metoda podejścia oddolnego do procesu rozwoju miasta. Rozpoczyna się od gruntownej analizy uwarunkowań rozwoju danego miejsca w miejskiej przestrzeni, co pozwala zidentyfikować jego problemy, możliwości i oczekiwania mieszkańców. Jest to podstawa do stworzenia projektu, który włączy dany teren w szerszą strukturę miasta, nada mu określona rolę i w pełni wykorzysta potencjał miejsca – podkreśla magistrat.

Komentarze