SP9 ma nowoczesną salę przyrodniczą

Nowa sala lekcyjna, w której odbywać się będą zajęcia biologii, geografii i fizyki, została otwarta 10 października w Szkole Podstawowej nr 9. Jej uczniowie mogą już korzystać z nowych mebli i sprzętu dydaktycznego: mikroskopów, map, szkieletów czy tablicy multimedialnej. Pracownia wyposażona została ze środków, które placówka wygrała w ramach konkursu „Sala przyrody Tauron” organizowanego przez spółkę Tauron Ekoenergia.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny od kilku lat uczestniczy w programie edukacyjnym „Bezpieczniki Taurona: Włącz dla dobra dziecka”, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. W roku szkolnym 2016/2017 aktywność szkoły w realizacji programu została zauważona przez jego organizatora i placówka jako jedna z 34 szkół w całej Polsce została zaproszona do udziału w siódmej edycji konkursu „Sala przyrody Tauron”.

Konkurs polegał na wykonaniu maskotki byczka Tauronka z materiałów nadających się do recyklingu. Praca uczennicy ubiegłorocznej klasy szóstej Mai Gajdzik została doceniona i zdobyła jedną z pięciu nagród w wysokości 40 tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali dydaktycznej do nauk przyrodniczych. Ze środków tych zakupiono tablicę multimedialną, meble oraz atrakcyjne dla uczniów pomoce dydaktyczne do nauki geografii, biologii i fizyki.

Nadesłano: UM
Komentarze