PKP przebudują wiadukty kolejowe w mieście

fot. UM

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przebudowę czterech wiaduktów kolejowych na ul. Bytomskiej, Krakowskiej, Portowej i Sułkowskiego w Mysłowicach. Obecnie zadania są na etapie projektowania.

Z końcem września do urzędu miasta dotarło pismo, w którym PKP PLK S.A. informują o planach inwestycyjnych związanych z przebudową wiaduktów kolejowych. Szczegółowe wyjaśnienia są efektem m.in. spotkania z mysłowickimi władzami, które odbyło się 26 września. – Wiadukty kolejowe są elementem infrastruktury kolejowej, a za ich stan odpowiada ich właściciel, w przypadku planowanych do remontu czterech wiaduktów jest to PKP PLK S.A. Aby realizować inwestycje miejskie kompleksowo, niezbędna jest współpraca pomiędzy nami a PKP PLK S.A. w tym zakresie, dlatego od kilku lat prowadzimy rozmowy w sprawie remontów wiaduktów zlokalizowanych na terenie Mysłowic. Jestem pewien, że planowane inwestycje poprawią płynność ruchu i przyspieszą komunikację – mówi prezydent miasta Edward Lasok.

Jak informują PKP PLK S.A., w ramach przebudowy wiaduktu na ul. Bytomskiej zostanie wyremontowany jednostronny chodnik, powstanie też ścieżka rowerowa pod wiaduktem. Prace już się rozpoczęły i w pierwszej kolejności obejmą remont przyczółków wiaduktu, w związku z czym do końca roku kierowcy napotkają tam sygnalizację świetlną i ruch wahadłowy. Na ul. Krakowskiej zakres prac oprócz tych związanych z remontem wiaduktu przewiduje również modernizację chodników wraz ze ścieżką rowerową. Inwestycja połączona zostanie z planami miasta dotyczącymi kompleksowej przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej, Towarowej, Szymanowskiego i Starokościelnej. Ponadto wiadukt w ciągu ul. Portowej zyska jednostronny chodnik, a ten na ul. Sułkowskiego zostanie wyremontowany bez zmiany jego szerokości. Wszystkie planowane do przebudowy wiadukty zostaną wyposażone w nowe oświetlenie typu LED. Obecnie magistrat prowadzi również rozmowy z PKP PLK S.A., podczas których omawiane są szczegóły związane z konieczną przebudową wiaduktu położonego na ul. Obrzeżnej Północnej.

Prace projektowe PKP PLK S.A. planują zakończyć na początku 2018 r.

Nadesłano: UM
Komentarze